Ympäristön ehdoilla

Huomisen menestys syntyy valinnoista, joita tehdään tänään. Suurteollisuuspuiston yritysten tulevaisuuden rakentaminen tarkoittaa myös vastuuta ympäristöstä ja alueen asukkaiden hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Vastuuta on hyvä kantaa yhdessä.

Toiminta ympäristölupien ehdoilla

Ympäristönsuojelulain (YSL ) mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristölupa. Lupa sisältää määräyksiä esimerkiksi toiminnan laajuudesta sekä toiminnasta aiheutuvista päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytys on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Uudet ympäristöluvat asettavat jatkuvasti yhä tiukentuvia luparajoja vesi- ilma- ja pölypäästöille. Alueen yritykset toimivat niille asetettujen lupamääräysten ja päästöjen luparajojen puitteissa.

Yritysten välinen yhteistyö

Suurteollisuuspuiston yritysten ympäristöosaaminen on yhdistelmä asiantuntemusta ja tavoitteellista toimintaa yhteiseksi parhaaksi. Toimintamme perustuu kestävään kehitykseen. Haluamme nyt ja tulevaisuudessa yhdistää tuottavan työn ja ihmisten toimeentulon sellaiseen elinympäristöön, jossa tahdomme asua ja elää.

Alueella tehdään vuosittain useita ympäristötutkimuksia, joissa selvitetään ympäristön nykytilaa ja teollisen toiminnan vaikutusta siihen. Tutkimuksia suorittavat monet eri tahot.

STP_ympariston_ehdoilla