Alkoholitestaukset Suurteollisuuspuistossa

Suurteollisuuspuistossa on nollatoleranssi päihdyttävien aineiden suhteen. Tehdasalueella tehdään säännöllisesti alkoholitestejä alueella liikkuville henkilöille työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Tehdasalueen vartijat tekevät alkoholitestauksia ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti sekä tilanteessa, jossa on syytä epäillä henkilön olevan alkoholin vaikutuksen alaisena tehdasalueella. Poikkeuksena ovat yritysten toimitusjohtajien tai vastaavien henkilöiden hyväksymät tilaisuudet yritysten toimitiloissa tehdasalueen vieressä.

Alkoholitestauksia tehdään tehdasalueelle johtavilla henkilö- ja ajoneuvoporteilla sekä tehdasalueen ulkopuolella olevien rakennusten ulko-ovilla. Suurteollisuuspuiston yritykset voivat lisäksi sisäisten ohjeistustensa perusteella ohjata henkilöstöään alkoholitesteihin Suurteollisuuspuiston työterveysasemalle tai pääportille.

Seuraamusohjeistus

Henkilön pääsy tehdasalueelle on kielletty, jos hän kieltäytyy puhaltamasta alkometriin, poistuu alueelta välttääkseen puhallutuksen tai jos puhallustulos on positiivinen.

Tieto kieltäytymisestä tai positiivisesta tuloksesta toimitetaan henkilön esimiehelle, työn valvojalle, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ja Boliden Harjavalta Oy:n henkilöstöjohtajille.

Positiivinen puhallustulos on varmennettava toisella alkometrillä. Alkometrit kalibroidaan säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Alihankkijayrityksiä koskevat seuraamussuositukset

Varmennettu puhallustulos - Kulkuoikeuden menettämisen pituus:

  • 0.00 - 0.05 promillea - Alueelle pääsy vasta, kun tulos on 0.0
  • 0.05 - 0.50 promillea - Kuusi (6) kuukautta
  • yli 0.50 promillea - Kaksitoista (12) kuukautta

 

Suurteollisuuspuiston suojelupäällikkö antaa kulkuoikeuden menettämispäätöksen edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Seuraamus annetaan kaksinkertaisena, mikäli henkilön aiemmasta tämän ohjeen mukaisen seuraamuksen päättymisestä on kulunut enintään kaksitoista (12) kuukautta.

Kulkuoikeuden määräaikaiseen menettämispäätökseen voi hakea oikaisua kymmenen (10) päivän kuluessa päätöksen toimeenpanosta. Oikaisupyyntö on toimitettava päätöksessä määritetylle Suurteollisuuspuiston johtoryhmän puheenjohtajalle. Oikaisupyyntö ei vaikuta päätöksen toimeenpanoon. Oikaisupyyntö on käsiteltävä kymmenen (10) päivän kuluessa oikaisupyynnön toimittamisesta.

 

Lisätietoja:

Jani Paulamäki , suojelupäällikkö Boliden Harjavalta, puh. 040 586 7888, jani.paulamaki@boliden.com
Matti Ylander, turvallisuusinsinööri, Boliden Harjavalta, puh. 040 576 9278, matti.ylander@boliden.com


Sivu päivitetty: 3.1.2018

Liitetiedostot