Turvallisuus on meille ensisijaista

Suurteollisuuspuiston tuotantolaitoksissa ja niiden kumppanuusyrityksissä työskentelee kaikkiaan yli tuhat henkilöä. Yritysten henkilöstöä koulutetaan tuntemaan hyvin valmistusprosessit ja laitteistot.

Tuotantoprosessien valvonta sekä laitteiden ennakkohuolto ja kunnossapito on tehokasta. Myös alueella työskentelevien ulkopuolisten urakoitsijoiden asiantuntemus vaarojen ennaltaehkäisemisestä sekä muista turvallisuus- ja ympäristöasioista varmistetaan erilaisin koulutuksin.

Vuoisihuolto Boliden Harjavalta

Varaudumme vaaratilanteisiin suunnittelulla ja koulutuksella

Satakunnan pelastuslaitos on varautunut ulkoisen pelastussuunnitelman ja Suurteollisuuspuiston yritykset sisäisen pelastussuunnitelman avulla onnettomuuksiin, joita voisi tapahtua kemikaalien valmistuksessa, varastoinnissa tai kuljetuksissa. Suunnitelmat sisältävät toimintaohjeet ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.

Suurteollisuuspuistossa järjestetään säännöllisesti koulutusta ja harjoituksia onnettomuustilanteissa toimimisesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Pelastustoiminnasta alueella huolehtivat Suurteollisuuspuiston teollisuuspalokunta yhdessä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Alueen yritykset ovat kouluttaneet henkilöstönsä toimimaan onnettomuustilanteissa.

Suuronnettomuusharjoitus Simpukka 2007

Tunnistamme toimintaamme liittyvät riskit

Suurteollisuuspuiston yritysten toimintaa arvioidaan jatkuvasti terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien tunnistamiseksi. Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien yritysten toimintaa ohjaa vaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö. Kemikaaleihin liittyvät riskit on selvitetty erilaisten riskianalyysien avulla. Yritykset ovat tehneet yksityiskohtaiset turvallisuusselvitykset ja riskinarvioinnit mahdollisista onnettomuuksista.

Yrityskohtaiset turvallisuusselvityksiin voit tutustua Suurteollisuuspuiston pääportilla. Turvallisuusselvitykset on toimitettu myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille. Tiedot tuotantolaitoksille tehdyn viimeisimmän määräaikaistarkastuksesta sekä tarkastusohjelmasta ovat saatavissa Tukesilta.