Puhelinluettelohaku

Harjavallan
Suurteollisuuspuisto

Suurteollisuuspuisto on verkostomainen toimintaympäristö, jossa asiantuntijayritykset vastaavat kukin osaltaan koko alueen toimivuudesta.

Boliden Harjavalta Oy

Boliden Harjavalta Oy kuuluu ruotsalaiseen Boliden-konserniin. Yhtiön päätuotteita ovat kupari, nikkeli, kulta, hopea ja rikkihappo. Yhtiön kupari- ja nikkelisulatot sekä rikkihappotehtaat sijaitsevat Harjavallassa ja kuparielektrolyysi Porissa. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 430 (helmikuu 2018, lähde Suurteollisuuspuiston työterveysaseman asiakasrekisteri).

Boliden Harjavallan sähköisen sponsorointihakulomakkeen löydät täältä.

www.boliden.com

Norilsk Nickel Harjavalta Oy

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on metallisen nikkelin ja nikkelipohjaisten erikoiskemikaalien tuottaja. Yhtiö kuuluu venäläiseen MMC Norilsk Nickel -konserniin. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 284 (helmikuu 2018), lähde Suurteollisuuspuiston työterveysaseman asiakasrekisteri).

www.nornickel.fi

Oy AGA Ab

Oy AGA Ab toimittaa Bolidenille kaasumaista happea ja typpeä sekä Norilsk Nickelille happea, typpeä ja vetyä. AGA on osa maailmanlaajuista The Linde Group -kaasuyhtiötä. Harjavallan ilmakaasutehdas on Suomen suurin hapen tuottaja. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 17.

www.aga.fi

Kemira Oyj

Kemira Oyj valmistaa alumiinisuoloja sekä varastoi rikkihappoa ja rikkidioksidia. Kemira on kansainvälinen kemianalan teollisuuskonserni. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 14.

www.kemira.fi

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy - STEP Oy huolehtii Suurteollisuuspuiston tehdasalueen energiahuollosta. Voimalaitos tuottaa ja käyttää hyväksi teollisuusprosessissa syntyvää höyryä. Höyryn lisäksi STEP Oy toimittaa teollisuusprosesseista saatavan lämmön prosessi- ja kaukolämpönä teollisuusalueen kuluttajille ja Harjavallan kaupungille. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 20.

www.stepenergy.fi

 

Air Liquide Finland Oy

Air Liquide Finland Oy:n VSA-happilaitos toimittaa kaasumaista happea Bolidenin  tuotantoprosessiin. Air Liquide Finland Oy on osa Air Liquide -konsernia, joka on yksi maailman suurimmista teollisuuskaasukonserneista. VSA-happilaitos on miehittämätön laitos.

www.airliquide.fi

Amica

Amica vastaa tehdasalueen ruokalapalveluista. Henkilöstön määrä Suurteollisuuspuistossa on noin 10.

www.amica.fi

www.amica.fi/boliden

Aquaflow Oy

Aquaflow Oy vastaa jätevesilaitoksen toiminnasta. Laitoksella käsitellään alueelta kerätyt sadevedet ja tehtailta poistuvia prosessivesiä. Aquaflown palveluksessa Suurteollisuuspuistossa on yksi henkilö.

www.aquaflow.fi

CrisolteQ Oy

CrisolteQ Oy jalostaa metalli- ja kemianteollisuuden sivuvirtoja jalometalleiksi ja yhdistelmätuotteiksi. Mangaanisulfaatti, mangaanikarbonaatti ja palladium ovat esimerkkejä yhtiön kyvystä puhdistaa teollisuuden sivuvirtoja. Yrityksen palveluksessa Suurteollisuuspuistossa on viisi henkilöä.

www.crisolteq.com

Insta Automation Oy

Insta Automation Oy suunnittelee sähkö- ja automaatioratkaisuja erilaisiin projekteihin sekä tarjoaa sähkö-automaation kunnossapitopalveluja. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 27.

www.insta.fi

Insteam Oy

Insteam Oy tuottaa turvallisuutta ja käytettävyyttä lisääviä tarkastus- ja laadunvarmistuspalveluita prosessi-, kemia- ja energiateollisuuden sekä julkishallinnon asiakkaille. Insteam Oy on FINAS-akkreditoitu tarkastuslaitos I043 ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä. Suurteollisuuspuistossa sijaitsevassa toimipisteessä työskentelee kaksi henkilöä.

www.insteam.fi

ISS Palvelut Oy

 ISS Palvelut Oy vastaa alueen kiinteistöjen puhtaanapidosta. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 12.

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oy huolehtii tehdasalueen puhtaudesta ja jätehuollosta. Yhtiö on erikoistunut ympäristöhuoltoon ja kiinteistöjen tukipalveluihin. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 64.

www.lassila-tikanoja.fi

Maintpartner Oy

Maintpartner toimittaa teollisuuden kunnossapito- ja käyttöpalveluita. Olemme tuotantoprosessien käytettävyyden hallinnan asiantuntijoita, autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinosaamiseensa. Tavoitteemme on olla teollisuuden uusi roolimalli, Itämerenalueen johtava teknisiä palveluja tarjoava yritys. Suomessa henkilöstömme määrä on noin 1200 ja vuotuinen liikevaihtomme noin 100 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 42.

www.maintpartner.fi

Outotec (Finland) Oy

Outotec (Finland) Oy huolehtii Suurteollisuuspuiston tehdasalueen suunnittelu- ja projektipalveluista. Yhtiö on erikoistunut teollisuusyritysten teknologian kehittämiseen ja myymiseen. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 27.

www.outotec.com

Quant Finland Oy

Quant on teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja jo yli 25 vuoden ajan. Ylläpidämme ja parannamme turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta yli 300 toimipaikassa eri puolilla maailmaa. Suomessa Quant Finland- nimen alla toimii kolme eri yritystä; Quant Finland Oy, Quant Sataservice Oy ja Quant Technologies Oy. Nämä kolme yritystä muodostavat vahvan joukkueen.

Toimintamme on asiakaslähtöistä, joustavaa ja yrittäjähenkistä. Emme tyydy toteuttamaan vaan perinteisiä standardiratkaisuja, vaan kehitämme käynnissä- ja kunnossapitoa haastamalla perinteiset toimintatavat suuremman hyödyn aikaansaamiseksi.

Toimimme turvallisemmin, paremmin ja nopeammin, jonka ansiosta toiminta on tuottavampaa. Enemmän tuotteita. Enemmän toimituksia. Enemmän kauppaa.

Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 67. 

www.quantservice.fi

 

 

Quant Sataservice Oy

Quant on teollisuuden kunnossapidon globaali markkinajohtaja jo yli 25 vuoden ajan. Ylläpidämme ja parannamme turvallisuutta ja tuotannon tehokkuutta yli 300 toimipaikassa eri puolilla maailmaa. Suomessa Quant Finland- nimen alla toimii kolme eri yritystä; Quant Finland Oy, Quant Sataservice Oy ja Quant Technologies Oy. Nämä kolme yritystä muodostavat vahvan joukkueen.

Toimintamme on asiakaslähtöistä, joustavaa ja yrittäjähenkistä. Emme tyydy toteuttamaan vaan perinteisiä standardiratkaisuja, vaan kehitämme käynnissä- ja kunnossapitoa haastamalla perinteiset toimintatavat suuremman hyödyn aikaansaamiseksi.

Toimimme turvallisemmin, paremmin ja nopeammin, jonka ansiosta toiminta on tuottavampaa. Enemmän tuotteita. Enemmän toimituksia. Enemmän kauppaa.

 

www.quantservice.fi

Securitas Oy

Securitas Oy tuottaa palo-, pelastus- ja vartiointitoimen palveluita Suurteollisuuspuistossa. Securitas on johtava kansainvälinen turvallisuuspalveluyritys. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 12.

www.securitas.fi

 

Transval

Transval on Suomen suurin sisälogistiikkakonserni, jonka palveluksessa toimii yli 3600 työntekijää erilaisissa teollisuus- ja logistiikkakohteissa.

Transval tunnetaan luotettavana sekä joustavana kumppanina. Suurteollisuuspuistossa 2017 aloitettu toiminta  yhdisteleekin saumattomasti Transvalin osaamisen eri liiketoiminta-alueilta kuten Teollisuus-, Varasto- ja Terminaalipalveluista. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 12.

www.transval.fi

Valtasiirto Oy

Valtasiirto Oy hoitaa tehdasalueen kuljetukset ja ulkoalueiden kunnossapidon. Henkilöstön lukumäärä Suurteollisuuspuistossa on noin 84.

www.valtasiirto.fi