Kuljettajat

Harjavallan Suurteollisuuspuisto on noin 300 hehtaarin kokoinen tehdasalue ja siellä vierailee päivittäin noin sata raskaan liikenteen ajoneuvoa, joista useat kuljettavat vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Turvallisen liikennöinnin takaamiseksi olemme laatineet ohjeistuksen kuljettajille. Turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Ennen alueelle saapumista

Kuljettaja2Ajoneuvon tuominen tehdasalueelle vaatii erillisen ajoluvan. Vartijat opastavat pääportilla lupamenettelyssä. Suurteollisuuspuiston alueella noudatetaan yleisiä tieliikennelain määräyksiä ja noudatetaan liikennemerkkien osoittamia nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä. Näin saamme liikennöinnistä sujuvaa ja turvallista. Ylinopeuksista ja muista liikennerikkomuksista voidaan antaa kuljettajalle määräaikainen ajokielto alueelle.

Ennen Suurteollisuuspuistoon alueelle pääsyä näytämme kuljettajille Suurteollispuiston turvallisuusaiheisen yleisperehdytysvideon sekä erityisesti vaarallisten aineiden kuljettajille tarkoitetun purku- ja lastaustilanteiden turvallisuuteen liittyvän videon. Vaadimme kuljettajilta myös lastaus- ja purkutoimintojen osaamista. Turvallisuuskoulutusten jälkeen säännöllisesti alueella kuljetuksia hoitavat kuljettavat voivat noutaa Suurteollisuuspuiston pääportilta ajoneuvotunnisteen, jonka avulla kulku ajoneuvoporteista tapahtuu. Satunnaisesti alueella liikennöivät kuljettajat taas ottavat yhteyttä pääporttiin ennen tehdasalueella ajoa päästäkseen sisään alueelle ja saadakseen opastusta.

Alueelle saapuminen

Raskas liikenne Suurteollisuuspuistoon tapahtuu pääsääntöisesti Länsitien portin kautta. Saapuessasi tehdasalueelle aja auto mahdollisimman lähelle portilla olevaa tunnistinta. Näin automaattinen ajoneuvotunniste avaa portin.
Satunnaisesti alueella liikennöivät kuljettajat taas ottavat yhteyttä pääportille ennen tehdasalueelle ajoa päästäkseen sisään alueelle, ja saadakseen opastusta.

Punnitus

Alueelle tulevat ja sieltä lähtevät rahti- ja kemikaaliautot punnitaan. Päästyäsi sisään portista, aja ajoneuvo vaa'alle ja punnitse se vaa'alla olevien ohjeiden mukaan niin sisään tullessasi kuin ulos lähtiessäsikin. Usein alueella liikennöivät autot saavat punnitusnapin helpottamaan vaakaustoimenpidettä.

Kuljetusasiakirjat

Lastaukseen ja purkuun tarvitaan tuotteen rahtikirja ja tarvittaessa purku- tai lastauslupa. Kuljetusasiakirjat saat lastauskohteen valvomosta tai asiakaspalvelupisteestä. Kuljettajat huolehtivat myös tarvittavien näytteiden ottamisesta.

Purku- ja lastauspaikat:

Varmista, että olet oikealla purku- tai lastauspaikalla. Huolehdi putoamissuojauksesta ja noudata turvaohjeita. Huolehdi myös osaltasi siitä, että tarvittavat näytteet tulee otettua. Kuljettajan tulee tutustua purku- ja lastausohjeisiin sekä pyytää purku- tai lastauslupa. Selvitä ennen purkua tai lastausta lähin hätäseis-painikkeen ja hätäsuihkun sekä ensiapukaapin ja suojatilan sijainti. Käytä vain opastettua reittiä valvomoon tai vastaavaan paikkaan asiakirjoja noutaessasi. Perehdy hälytys- ja hätätilaohjeisiin. Käytä asianmukaisia ainekohtaisia suojavarusteita. Pyydä opastusta, jos olet epävarma.

Jos havaitset alueella epäkohtia tai kehitettävää, tee vaaranpaikkailmoitus tai aloite. Ilmoita akuuteista epäkohdistavälittömästi kyseisen lastaus- tai purkukohteen valvomoon.

Noudata kaikissa vaaratilanteissa alueen turvallisuusohjeita.

 

Tutustu alueen turvallisuus- ja ympäristöohjeisiin!

Linkki ohjepankkiin Ohjepankista löydät muun  muassa Kulkulupahakemukset. 

Kuljettaja