Seuraamukset liikennerikkomuksista Suurteollisuuspuistossa

Ylinopeus

Ensimmäisestä ylinopeusrikkomuksesta seuraa kirjallinen huomautus ja toisesta kuukauden ajokielto tehdasalueelle.
Törkeästä ylinopeudesta (yli 10 km/h) seuraa välittömästi ajoluvan menetys kuukaudeksi.
Kirjallisen huomautuksen antaa aina liikennerikkomuksen tehneen henkilön yrityksen edustaja, esimies tai muu vastaava henkilö.

Muut rikkomukset

 • STOP-merkin velvoittaman pysähtymisen laiminlyönti
 • Ajoneuvon kyydissä tehdasalueelle siirtyminen omaa kulunvalvontatunnistinta leimaamatta (Tehdasalueelle saavuttaessa autossa saa olla vain kuljettaja. Mikäli asiassa havaitaan väärinkäytöksiä, katsotaan, että matkustaja ja kuljettaja ovat rikkoneet  molemmat säännöksiä)
 • Virheellinen pysäköinti tehdasalueen porttien sisäpuolella
 • Ajoneuvolla tehdasalueelle siirtyminen ilman perehdytyksiä tai asianmukaista lupaa
 • Muu liikennesääntöjen rikkominen

 

Ensimmäisestä laiminlyönnistä henkilölle annetaan huomautus ja toisesta laiminlyönnistä poistetaan henkilöltä kulkulupa kuukaudeksi tehdasalueelle. Törkeästä rikkomuksesta seuraa välittömästi kulkuluvan menetys tehdasalueelle kuukaudeksi. 
BOHA:n suojelupäällikkö huolehtii siitä, että yritysten esimiehet antavat tarvittaessa kirjalliset huomautukset työntekijöilleen.

Kulkuluvan menettäminen on toimeenpantava viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa. Kulkuluvan menettämisestä voi laatia oikaisupyynnön kahden vuorokauden kuluessa päätöksen tiedottamista. Oikaisupyyntö osoitetaan Suurteollisuuspuiston johtajien palaverissa toimivalle puheenjohtajalle. Ohjeet oikaisupyynnön laatimisesta merkitään päätökseen. Oikaisupyyntö ei kuitenkaan vaikuta kulkuluvan menettämisen toimeenpanoon.

Seuraamusprosessi

 1. Vartija huomauttaa henkilöä rikkomuksesta.  Vartija saa tiedon liikennerikkomuksesta esim. vaaratilenneilmoituksesta tai  muulla vastaavalla tavalla, joka on todennettavissa.
 2. Vartija laatii tapahtumailmoituksen turvayksikön päällikölle.
 3. Vartija kirjaa tapahtuman seurantalomakkeelle.
 4. Suojelupäällikkö lähettää tiedon STP liikennesääntöjen rikkomisesta kohdehenkilön yritykselle/esimiehelle, joka antaa liikennerikkomuksen tehneelle henkilölle kirjallisen huomautuksen STP liikennesääntöjen noudattamisesta jättämisestä. 
 5. Mikäli sama henkilö(kirjallinen huomautus annettu) toistaa liikennesäätöjen rikkomuksen 6 kuukauden kuluessa ensimmäisestä rikkomuksesta, evätään kuljettajalta kulkulupa STP:n alueelle kuukaudeksi.
 6. Evättyjen kulkuoikeuksien määrää seurataan STP:n turvallisuuspäällikköryhmässä yrityksittäin.  

 

Sivu päivitetty: 3.1.2018