Ajoluvat ja kulkuluvat

Ajo- ja kulkuluvat käsitellään ALKU-järjestelmässä

ALKU-sovelluksessa käsitellään:

 • kulkulupahakemukset
 • ajolupahakemukset
 • vierailuilmoitukset

ALKU-sovelluksen pääkäyttäjänä toimii Suurteollisuuspuiston pääportin henkilöstö, jolta voit kysyä lisätietoja ajo- ja kulkuluvista.

Ajolupien myöntäminen

 • Kertaluvat: Kertaluvan saat vartijalta. Kertaluvalla tavaraa saa viedä tai hakea Suurteollisuuspuiston alueella.
 • Määräaikaiset luvat: Määräaikaiset luvat myöntää Boliden Harjavallan/Nornickel Harjavalta Oy:n edustajat tai heidän valtuutamansa asennusvalvoja.
 • Hälytysajoneuvot eivät tarvitse erillistä ajolupaa. Punnittavat tai rahtikirjalla tavaraa kuljettavat ajoneuvot ovat saaneet autoonsa tunisteen, jolla portti aukeaa. Pitkäaikaiset ajoluvat ovat voimassa vuoden, jonka jälkeen ne on anottava uudelleen.
 • Ajolupa-anomuksen löydät Ohjepankista kohdasta Luvat.

Autolla ajaminen Suurteollisuuspuiston tehdasalueella

Yleistä ajoluvista

 •  Varmista, että sinulla on voimassa STP kuljettajille osoitettu turvallisuusperehdytys (on edellytys ajoluvan myötämiselle)
 •  Kuljettajille tarkoitetun perehdytyksen voi suorittaa osoitteessa =>Perehdytykset – Harjavallan Suurteollisuuspuisto
 • Autolla ajaminen on sallittua tehdasalueella vain pääportin antamalla kertaluvalla tai määräaikaisella luvalla.
 • Ajolupa myönnetään tavaran ja/tai työkalujen kuljettamista varten.
 • Ajolupa myönnetään yhdelle autolle yritystä kohden (huoltoautot).
 • Ajolupa-anomus on tehtävä jokaiselle ajoneuvolle. Ajolupa-anomukseen kirjataan yrityksen ja hakijan nimi sekä uhelinnumero, ajoneuvon laatu ja rekisterinumero.
 • Luvan myöntäminen edellyttää, että ajoneuvo on tieliikennelain edellyttämässä kunnossa.
 • Suurteollisuuspuiston yritykset eivät vastaa ajoneuvoille tai niissä oleville henkilöille tehdasalueella sattuvista vahingoista.
 • Hälytysajoneuvot eivät tarvitse erillistä ajolupaa.

Näin käytät ajolupaa

 • Pysähdy aina portilla ja esitä ajolupa vartijoille.
 • Pidä ajolupa ajoneuvon tuulilasilla selvästi näkyvillä numeropuoli ylöspäin, jotta se on hyvin luettavissa ajoneuvon ulkopuolelta.
 • Varaudu ajoneuvon tarkastukseen tehdasalueen pääportilla tai tehdasalueella. Ajoluvan saaminen edellyttää suostumusta ajoneuvon tarkastukseen.
 • Älä tuo autolla asiattomia / kulkuluvattomia henkilöitä tehdasalueelle.
 • Pysäköi vain sallituille pysäköintipaikoille (P-merkintä). Tavaran purkamisen saa suorittaa työpaikalla, mutta silloin ajoneuvon kuljettajan tulee olla paikalla mahdollista ajoneuvon siirtoa varten.
 • Noudata tieliikennelakia ja tehdasalueen nopeusrajoituksia.
 • Käytä ajoneuvoissa lähivaloja.
 • Palauta lupa käynnin/määräajan jälkeen pääportille.

Ajoluvan välitön menettäminen kuukaudeksi

Ajoluvan menetys kuukaudeksi toistuvan rikkeen vuoksi

 • toinen yli 10 km/h ylinopeus vuoden sisällä (ei kalenterivuosi)
 • toinen Stop-merkin noudattamatta jättäminen vuoden sisällä (ei kalenterivuosi)
 • kolme kertaa muiden liikennesääntöjen rikkominen vuoden sisällä (ei kalenterivuosi)

Kirjallinen huomautus

 • ylinopeus yli 10 km/h
 • Stop-merkin noudattamatta jättäminen
 • ajo-oikeudetta ajaminen (ilman ajolupaa)
 • perehdytyksen puuttuminen
 • muu liikennesääntöjen rikkominen

Huomautus on laadittava ja lähetettävä samana päivä ajoluvan puoltajalle. Tämän tulee välittömästi ottaa yhteyttä kuljettajaan tai hänen esimieheensä ja kertoa mahdollisesta ajoluvan menetyksestä.

Oikaisupyyntö on  osoitettava 7 vuorokauden kuluessa tiedoksisaannista kuljetuksen tilaajayrityksen turvallisuuspäällikölleja kerrottava henkilön nimi ja sähköposti.

Seuraamusprosessi

Seuraamukset liikennerikkomuksista Suurteollisuuspuistossa

Ajoluvan voi menettää vain kuljettaja (ei ajoneuvo). Ylinopeus on todettava tutkalla tai muulla todennettavissa olevalla menetelmällä. Kuljettaja on tunnistettava ja kuljetuksen tilaaja selvitettävä alueella olevien kameroiden ja näyttöjen avulla mahdollisimman nopeasti rikkeen havaitsemisen jälkeen.

1.

Vartija huomauttaa henkilöä rikkomuksesta.  Vartija saa tiedon liikennerikkomuksesta esimerkiksi vaaratilanneilmoituksesta tai muulla todennettavalla tavalla.

2.

Vartija laatii liikennerikkomusilmoituksen liikennesääntöjen rikkomisesta ja lähettää sen Suurteollisuuspuiston kohdehenkilön yritykselle/esimiehelle . Viestin vastaanottajan/työnantajan tulee saattaa rikkomuksen tehneelle työntekijälle kirjallisesti tiedoksi seuraamustoimenpiteet. Rikkomuksen saaneen henkilön esimiehen tai yrityksen vastuuhenkilön tulee kuitata viesti vastaanotetuksi  viestin lähettäjälle.

3.

Jos liikennerikkomus on ajoluvan menettäminen välittömästi kaltainen, merkitään liikennerikkomusilmoitukseen tieto kuukauden ajoluvan menettämisestä.

4.

Vartija kirjaa tapahtuman myös seurantalomakkeelle.

5.

Mikäli henkilö, jolle on jo aiemmin annettu kirjallinen huomautus, toistaa liikennesäätöjen rikkomuksen kolmannen kerran  (12) kuukauden kuluessa ensimmäisestä rikkomuksesta, evätään kuljettajalta ajolupa Suurteollisuuspuiston alueelle kuukaudeksi.

6.

Evättyjen kulkuoikeuksien määrää seurataan Suurteollisuuspuiston turvallisuuspäällikköryhmässä yrityksittäin.