Päihdyttävät aineet: Testaukset ja seuraamuskäytännöt Suurteollisuuspuistossa

Suurteollisuuspuistossa on nollatoleranssi päihdyttävien aineiden suhteen. Tehdasalueella tehdään säännöllisesti alkoholitestejä alueella liikkuville henkilöille työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Tehdasalueen vartijat tekevät alkoholitestauksia ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti sekä tilanteessa, jossa on syytä epäillä henkilön olevan alkoholin vaikutuksen alaisena tehdasalueella. Poikkeuksena ovat yritysten toimitusjohtajien tai vastaavien henkilöiden hyväksymät tilaisuudet yritysten toimitiloissa tehdasalueen vieressä.

Alkoholitestauksia tehdään tehdasalueelle johtavilla henkilö- ja ajoneuvoporteilla sekä tehdasalueen ulkopuolella olevien rakennusten ulko-ovilla. Suurteollisuuspuiston yritykset voivat lisäksi sisäisten ohjeistustensa perusteella ohjata henkilöstöään alkoholitesteihin Suurteollisuuspuiston työterveysasemalle tai pääportille.

Seuraamusohjeistus

Henkilön pääsy tehdasalueelle on kielletty, jos hän kieltäytyy puhaltamasta alkometriin, poistuu alueelta välttääkseen puhallutuksen tai jos puhallustulos on positiivinen.

Tieto kieltäytymisestä tai positiivisesta tuloksesta toimitetaan henkilön esimiehelle, työn valvojalle, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ja Boliden Harjavalta Oy:n turvallisuusvastaavalle.

Positiivinen puhallustulos on varmennettava toisella alkometrillä. Alkometrit kalibroidaan säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Alueen toimittajayrityksiä koskevat seuraamussuositukset

Varmennettu puhallustulos – Kulkuoikeuden menettämisen pituus:

0.00 – 0.05 promillea – Alueelle pääsy vasta, kun tulos on 0.0
0.05 – 0.50 promillea – Kuusi (6) kuukautta
yli 0.50 promillea – Kaksitoista (12) kuukautta

Suurteollisuuspuiston kohde-esimies tai isäntäyrityksen turvallisuusvastaava antaa kulkuoikeuden menettämispäätöksen edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Seuraamus annetaan kaksinkertaisena, mikäli henkilön aiemmasta tämän ohjeen mukaisen seuraamuksen päättymisestä on kulunut enintään kaksitoista (12) kuukautta.

Kulkuoikeuden määräaikaiseen menettämispäätökseen voi hakea oikaisua kymmenen (10) päivän kuluessa päätöksen toimeenpanosta. Oikaisupyyntö on toimitettava päätöksessä määritetylle Suurteollisuuspuiston johtoryhmän puheenjohtajalle. Oikaisupyyntö ei vaikuta päätöksen toimeenpanoon. Oikaisupyyntö on käsiteltävä kymmenen (10) päivän kuluessa oikaisupyynnön toimittamisesta.

Lisätietoja:

Heidi Jokinen, Kohde-esimies, Satakunnan turvapalvelut 247, puh. 040 529 8092, heidi.jokinen@turva247.fi
Tanja Lilja, Turvallisuuspäällikkö, Boliden Harjavalta, puh. 050 385 6588, tanja.lilja@boliden.com