Tietoa kuljettajille Suurteollisuuspuistoon saapumisesta

Suurteollisuuspuisto on noin 300 hehtaarin kokoinen tehdasalue Harjavallassa. Alueella liikennöi päivittäin noin sata raskaan liikenteen ajoneuvoa, joista useat kuljettavat vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Turvallisen liikennöinnin takaamiseksi olemme laatineet ohjeita kuljettajille. Turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Ennen alueelle saapumista

Turvallisuusperehdytys kuljettajille

Ennen Suurteollisuuspuiston alueelle pääsyä kuljettajan on suoritettava Suurteollispuiston turvallisuusperehdytys kuljettajille Suurteollisuuspuiston koulutusportaalista. Lastaus- ja purkualueella toimimiseen kuljettaja saa erillisen perehdytyksen lastaus- ja purkualueen yrityksen toimesta. Mikäli suoritat muita työtehtäviä kuin kuljetusta tai lastausta, tulee sinulla olla suoritettuna voimassa oleva Suurteollisuuspuiston turvallisuuden yleisperehdytys.

Ajolupa tehdasalueelle

Kuljettajana tarvitset erillisen ajoluvan ajoneuvon tuomiseen tehdasalueelle. Vartijat opastavat sinua pääportilla lupamenettelyssä. Suurteollisuuspuiston alueella noudatetaan yleisiä tieliikennelain määräyksiä ja noudatetaan liikennemerkkien osoittamia nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä. Näin saamme liikennöinnistä sujuvaa ja turvallista. Ylinopeuksista ja muista liikennerikkomuksista voidaan antaa kuljettajalle määräaikainen ajokielto alueelle.

Säännöllisesti Suurteollisuuspuistoon saapuvat kuljettajat

Jos olet jo aiemmin katsonut Suurteollisuuspuiston turvallisuusperehdytyksen kuljettajille ja hoidat kuljetuksia alueelle säännöllisesti, voit noutaa Suurteollisuuspuiston pääportilta ajoneuvotunnisteen, jonka avulla voi kulkea ajoneuvoporteista.

Satunnaisesti alueella liikennöivät kuljettajat

Jos liikennöit tehdasalueella satunnaisesti, ota yhteyttä Suurteollisuuspuiston pääporttiin ennen tehdasalueelle ajoa, jotta saat ajoluvan ja opastusta.

Alueelle saapuminen

Länsitien portti raskaalle liikenteelle ja kemikaalikuljetuksille

Raskas liikenne ja kemikaalikuljetukset saapuvat Suurteollisuuspuistoon pääsääntöisesti Länsitien portin kautta.

Jos olet alueella säännöllisesti liikennöivä kuljettaja, aja ajoneuvo tehdasalueelle saapuessasi mahdollisimman lähelle portilla olevaa tunnistinta. Näin automaattinen ajoneuvotunniste avaa portin.

Jos liikennöit alueella satunnaisesti, ota yhteyttä pääporttiin, jotta saat luvan ajaa tehdasalueelle ja opastusta.

Punnitus

Alueelle tulevat ja sieltä lähtevät rahti- ja kemikaaliautot punnitaan. Päästyäsi sisään portista, aja ajoneuvo vaa’alle ja punnitse se vaa’alla olevien ohjeiden mukaan niin sisään tullessasi kuin ulos lähtiessäsikin. Usein alueella liikennöivät autot saavat punnitusnapin helpottamaan vaakaustoimenpidettä.

Kuljetusasiakirjat, lastaus ja punnitus

Kuljetusasiakirjat

Lastaukseen ja purkuun tarvitset tuotteen rahtikirjan ja tarvittaessa purku- tai lastausluvan. Kuljetusasiakirjat saat lastauskohteen valvomosta tai asiakaspalvelupisteestä. Kuljettajana huolehdit myös tarvittavien näytteiden ottamisesta.

Purku- ja lastauspaikat

Varmista, että olet oikealla purku- tai lastauspaikalla. Huolehdi putoamissuojauksesta ja noudata turvaohjeita. Huolehdi osaltasi siitä, että tarvittavasta näytteenotosta. Tutustu purku- ja lastausohjeisiin ja pyydä purku- tai lastauslupa.

Ennen purkua tai lastausta

Lastaus- ja purkualueella toimimiseen kuljettaja saa erillisen perehdytyksen lastaus- ja purkualueen yrityksen toimesta. Yritysten vastuuhenkilöt perehdyttävät sinulle muun muassa

  • hälytys- ja hätäiltaohjeet
  • hätäseis-painikkeen, hätäsuihkun, ensiapukaapin sekä suojatilan sijainnit
  • kulkureitit
  • ainekohtaiset suojavarusteasiat.

Turvallisuus

Turvallisuus

Jos havaitset alueella epäkohtia tai kehitettävää, tee vaarasta ilmoitus tai aloite. Ilmoita akuuteista epäkohdista välittömästi kyseisen lastaus- tai purkukohteen valvomoon. Noudata kaikissa vaaratilanteissa alueen turvallisuusohjeita.

Tutustu alueen turvallisuus- ja ympäristöohjeisiin!

Ohjepankista löydät muun muassa Kulkulupahakemukset >>

Rikkihapporekka