Ohje putoamissuojauksesta

Putoamissuojausta on käytettävä kaikissa korkeanpaikan töissä, joihin liittyy putoamisriski. Henkilönostimista tehtävä työ edellyttää aina turvavaljaiden käyttöä. Mikäli huomaat työn, jossa putoamissuojausta ei noudateta, keskeytä työ välittömästi. Näin huolehdit yhteisestä turvallisuudestamme.

Seuraamukset putoamissuojauksen laiminlyönnistä

  • Mikäli huomaat, että putoamissuojaus puuttuu, keskeytä työ välittömästi.
  • Putoamissuojauksen käyttämättä jättämisestä seuraa varoitus. Varoituksen antaa henkilön esimies tai alueen valvonnasta vastaava henkilö.
  • Toisesta putoamissuojaimen käyttämättä jättämisestä seuraa välitön työskentelykielto Suurteollisuuspuiston alueella.
  • Toistuvasta putoamissuojauksen käyttämättä jättämisestä seuraa varoitus myös henkilön esimiehelle tai valvojalle. Työskentelykielto on voimassa vähintään vuoden.