Tietoa urakoitsijoille

Suurteollisuuspuiston tuotantolaitokset työllistävät kumppanuusyritysten kanssa yli 1 000 henkilöä. Sen lisäksi alueella työskentelee välillisesti satoja henkilöitä. Turvallinen työn tekeminen Suurteollisuuspuistossa on mahdollista vain silloin, kun myös urakoitsijat tunnistavat työssään olevat riskit ja noudattavat ohjeita.

Urakoitsijoiden turvallisuus

Turvallisuusperehdytys

Ennen työn aloittamista Suurteollisuuspuistossa Sinulle annetaan perehdyttäväksi turvallisuus- ja ympäristöopas ja kyseisen yrityksen osaston turvallisuuskoulutus sekä työkohtainen perehdytys.

Työt tulee aina tehdä sunnitellusti. Edellytykset turvalliseen työntekoon ovat ammattitaito ja työhön liittyvien riskien tunnistaminen ennen työn aloitusta.

Turvallisuus on yhteinen asia

Jokaisen on työssään huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava esimiehelleen ja tilaajan valvojalle koneissa, laitteissa tai työolosuhteissa esiintyvistä puutteista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara. Mikäli työstä aiheutuu vakavaa vaaraa, on henkilöllä oikeus pidättäytyä työn tekemisestä. Tästä on välittömästi ilmoitettava työnantajalle ja tilaajan valvojalle.

Tehdasalueelle saa viedä vain sellaisia työvälineitä, jotka ovat tarpeellisia työn suorittamisen kannalta. Urakoitsijan työvälineiden tulee olla tunnistusmerkittyjä.

Tutustu alueen turvallisuus- ja ympäristöohjeisiin!

Ennen työn aloittamista

Urakoitsijan tulee ilmoittaa ennen töiden aloittamista työntekijöidensä nimet tilaajan valvojalle saadakseen heille alueella liikkumiseen tarvittavat kulunvalvonta-avaimet. Kulkuluvan edellytyksenä on turvallisuuden yleisperehdytyskoulutuksen suorittaminen sekä voimassa oleva työturvallisuuskortti. Urakoitsijoiden työntekijöillä tulee olla myös kuvallinen henkilökortti.

Työluvat

Tehdasalueella on käytössä kirjallinen työlupajärjestelmä. Jotta työt sujuisivat turvallisesti, edellytämme kaikilta työntekijöiltä kirjallista työlupaa ja voimassa olevaa työturvallisuuskorttia. Työluvan saat isäntäyrityksen valtuuttamalta henkilöltä. Ilmoittaudu työkohteen valvomoon aina ennen töiden aloittamista.

Aliurakoitsijat

Tarvitset aliurakoitsijaa varten isäntäyrityksen luvan. Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi yrityksessä.

Toimittajat ja yhteistoiminta