Boliden Harjavallan vuosihuollon 2024 turvallisuusasiakirja* on julkaistu. Löydät asiakirjan Vuosihuolto-sivulta: Vuosihuolto Boliden – Harjavallan Suurteollisuuspuisto

Tässä turvallisuusasiakirjassa esitetään Boliden Harjavallan vuoden 2024 vuosihuoltoseisakin yleiset vaara- ja haittatekijät ja niistä aiheutuvien riskien hallitsemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Urakoitsijan on otettava nämä huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan urakkaa sekä varauduttava niihin asianmukaisesti toimimalla voimassa olevien työturvallisuutta koskevien
lakien, säädösten ja viranomaisten ohjeiden mukaan. Turvallisuuden varmistaminen tulee ottaa huomioon sekä suunnittelu-, sopimus- että toteutusvaiheessa.

Vuosihuoltoseisakin työt poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta rakennustyöstä. Aluella tehdään lyhyen aikavälin sisällä lukuisia projekteja sekä kunnossapito- ja huoltotöitä. Näiden töiden yhteensovittaminen on merkittävässä roolissa hankkeen turvallisessa läpiviennissä.

 

* Turvallisuusasiakirja on rakennus- ja asennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen VNa 205/2009:n mukainen rakennus- ja asennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennus- ja asennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja.