Antti Kontiainen nimitetään Boliden Harjavallan toimitusjohtajaksi 1. kesäkuuta 2024 alkaen. Hän seuraa tehtävässä Timo Rautalahtea, joka siirtyy Boliden Rönnskärissä käynnissä olevan elektrolyysin uudelleenrakennusprojektin johtajaksi. Projektia tähän saakka johtanut Vesa Törölä nimitetään Boliden Kokkolan toimitusjohtajaksi.

Timo Rautalahti on toiminut Boliden Harjavallan toimitusjohtajana noin 10 vuotta. Rautalahden kaudella Boliden Harjavallan toimintoja on laajennettu ja kehitetty onnistuneesti sekä vahvistettu sen myötä yksikön kannattavuutta ja pitkän aikavälin kilpailukykyä.

Antti Kontiainen tuli konsernin palvelukseen vuonna 2019, mistä lähtien hän on toiminut Boliden Kokkolan toimitusjohtajana. Hänen kaudellaan Kokkolassa on otettu merkittäviä askelia tuotannon vakauden ja yrityskulttuurin kehittämisessä.

Vesa Törölä on ollut monissa avainrooleissa sekä Boliden Harjavallassa että Sulatot-liiketoiminta-alueella ennen nykyistä tehtäväänsä Boliden Rönnskärin uuden elektrolyysin investointiprojektin johdossa.

Lisätietoja:

  • Antti Kontiainen, puh. 040 6374222 / antti.kontiainen@boliden.com
  • Timo Rautalahti, puh. 050 598 7620 / timo.rautalahti@boliden.com