Boliden Harjavallassa tuotettiin huhti-kesäkuun aikana hieman enemmän kuparia ja nikkeliä kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuparikatodia tuotettiin yhteensä 40 515 tonnia ollen 3 728 tonnia enemmän kuin edellisvuoden neljänneksellä. Nikkelimetallia yhtiössä tuotettiin 7 282 tonnia, kun luku edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä oli 7 114 tonnia.

Yhtiön toiminta kupari- ja nikkelisulatolla Harjavallassa on normalisoitunut heinäkuussa sattuneiden tulipalojen jälkeen.

Korjaustyöt tulipalojen jälkeen ovat edenneet ripeästi ja saimme tuotannot käyntiin nopeasti molemmilla tuotantolinjoilla jo heti tapahtumien jälkeisellä viikolla. Tästä kuuluu kiitos oman henkilöstön ja kumppaniverkoston erittäin tehokkaalle toiminnalle, kertoo toimitusjohtaja Timo Rautalahti.

Parhaillaan yhtiössä valmistaudutaan vuosihuoltoon, joka ajoittuu Harjavallan tehtailla tänä vuonna elo-lokakuulle. Vuosihuollossa viimeistellään yhtiön nikkelituotannon laajennus, jossa raaka-aineen syöttökapasiteetti nousee sekä hiilidioksidipäästöt nikkelitonnia kohden laskevat 15–20 % nykyisestä.

Boliden-konserni teki vuoden toisella neljänneksellä jälleen vahvasti voitollisen tuloksen. Huhti-kesäkuun aikana konsernin liikevaihto oli 17,9 miljardia Ruotsin kruunua, mikä oli selvää kasvua viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta (13,4). Liikevoittoa Boliden teki 2,8 miljardia kruunua, kun määrä vuotta aiemmin oli 1,8 miljardia kruunua. Hyvä tulos perustui metallien korkeisiin hintoihin.

 

Lisätietoja:

Timo Rautalahti, toimitusjohtaja, Boliden Harjavalta, puh. 050 598 7620

 

Suurteollisuuspuistoon on rakentumassa Boliden Harjavallan uusi kuivaamorakennus. Kuivaamo on osa nikkelituotannon laajennusinvestointia. Hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun rikasteiden kuivaamisessa siirrytään öljylämmitteisyydestä hukkalämmön hyödyntämiseen.