Boliden-konsernilla vahvasti voitollinen tulos

Boliden-konserni teki vuonna 2020 vahvasti voitollisen tuloksen ja kasvatti sekä liikevoittoaan että liikevaihtoaan edellisvuoden tasosta. Vuonna 2020 konsernin liikevoitto oli 8,9 miljardia Ruotsin kruunua, kun määrä vuotta aiemmin oli 7,6 miljardia Ruotsin kruunua. Vuoden viimeisellä neljänneksellä konserni teki liikevoittoa 3,1 miljardia Ruotsin kruunua, kun määrä vuotta aiemmin oli 1,7 miljardia Ruotsin kruunua. Pääasiallisina syinä liikevoiton kasvuun olivat kaivosten hyvät malmipitoisuudet sekä lisääntyneet tuotantomäärät sekä kaivoksilla että sulatoilla. Myös metallien hinnannousu siivitti hyvää tulosta. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 56,3 miljardia Ruotsin kruunua ja vuoden viimeisellä neljänneksellä 16,2 miljardia Ruotsin kruunua.

Boliden Harjavallassa ennätysten vuosi tuotannoissa ja liikevoitossa

Kupariteollisuuspuisto Porissa. Kuva: Sami Kurppa

Boliden-konserniin kuuluva Boliden Harjavalta teki vuonna 2020 liikevoittoa 104,5 miljoonaa euroa, mikä on yhtiön historian kaikkien aikojen korkein tilikauden liikevoitto. Vuotta aiemmin yhtiö teki liikevoittoa 70 miljoonaa euroa.

Boliden Harjavallassa tuotettiin vuoden 2020 aikana kuparikatodia yhteensä 145 847 tonnia, mikä oli yli 25 000 tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Saavutus nousi yhtiön uudeksi kuparikatodin tuotantoennätykseksi. Lisäksi ennätyksiä saavutettiin kuparirikasteiden sulatuksessa sekä rikkihapon ja nikkelisulfaatin tuotannoissa. Nikkeliä tuotettiin vuoden aikana 25 447 tonnia, mikä oli 840 tonnia vähemmän kuin edellisvuonna.

  • Olemme investoineet viime vuosina vahvasti kuparituotannon kasvuun, mistä myös ennätysluvut kertovat. Kuluvana vuonna yhtiössä keskitytään nikkelilinjan modernisointiin, jossa nostetaan raaka-aineen syöttökapasiteettia sekä ympäristösuorituskykyä. Investoinnin ansiosta hiilidioksidipäästöt tuotettua nikkelitonnia kohden laskevat 15–20 % nykyisestä. Rikkidioksidipäästöt tuotetonnia kohden ovat jo nyt kaikkein matalimmat verrattuna maailman muihin nikkelisulattoihin, kertoo toimitusjohtaja Timo Rautalahti.

Boliden Harjavalta työllistää Harjavallan kupari- ja nikkelisulatolla sekä Porin kuparielektrolyysissä yhteensä noin 550 henkilöä. Kesälle 2021 yhtiö palkkaa noin 130 kesäharjoittelijaa.

 

Lisätietoja: Timo Rautalahti, toimitusjohtaja, Boliden Harjavalta, puh. 050 598 7620

 

Boliden on johtava eurooppalainen metallialan yritys, jonka erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien kierrätys. Boliden-konserniin kuuluva Boliden Harjavalta on tehokas ja vastuullinen kuparin sekä nikkelin jalostaja, joka tuottaa metalleja eurooppalaisille teollisuusasiakkaille kannattavasti ja korkealaatuisesti. Boliden Harjavallan nikkelisulatto on ainoa Euroopassa ja yhtiön sulatolla kehitetyllä energiatehokkaalla teknologialla valmistetaan lähes puolet maailman kuparista. Yhtiön päätuotteita ovat kupari, nikkeli, kulta, hopea ja rikkituotteet. Yhtiössä työskentelee 550 eri alojen ammattilaista.