Boliden Harjavallan rikkihappotehtaiden 7 ja 8 tuotannot on ajettu väliaikaisesti alas, minkä seurauksena saattaa aiheutua hetkellisesti rikkidioksidipitoisen kaasun vapautumista ulkoilmaan. Rikkihappotehtaiden välittömässä läheisyydessä liikkumista suositellaan välttämään. Kohonnut ulkoilman rikkidioksidipitoisuus voi aiheuttaa hengitystieoireita. Harjavallan ilmanlaadun tilaa voi seurata reaaliaikaisesti osoitteessa http://www.pori.fi/ymparistovirasto/ilmanlaatu