Päivitys ao. tiedotteeseen 27.10.2021 klo 17:47:

Tuotanto on käynnissä nyt normaalisti. Väliaikaisesta alasajosta ei aiheutunut poikkeuksellista rikkidioksidipitoisen kaasun vapautumista ulkoilmaan.

 

Tiedote lähialueelle 27.10.2021:
Boliden Harjavallan tehtaiden toiminnoista saattaa aiheutua rikkidioksidipitoisen kaasun vapautumista ulkoilmaan tuotannon alasajon takia. Rikkihappotehtaiden välittömässä läheisyydessä liikkumista suositellaan välttämään. Kohonnut ulkoilman rikkidioksidipitoisuus voi aiheuttaa hengitystieoireita. Harjavallan ilmanlaadun tilaa voi seurata reaaliaikaisesti: http://www.pori.fi/ymparistovirasto/ilmanlaatu