Boliden Harjavallan vuosihuolto 2024

Boliden Harjavallan vuosihuollossa työskennellään Turvallisuus ensin -periaatteella. Tältä sivulta löydät tärkeitä tietoja turvalliseen ja onnistuneeseen vuosihuoltoon.

Sivulle lisätään tietoja ennen vuosihuoltoa.

Aikataulut

Kuparisulatto Nikkelisulatto Kuonarikastamo Rikkihappotehdas 7 Rikkihappotehdas 8 Rikkihappotehdas 5 SO2-laitos
Alkaa

13.5.2024

20.5.2024
Päättyy 27.5.2024 30.5.2024
Kesto  15 vrk 11 vrk

Vuosihuollon dokumentit

Päivitetään ennen vuosihuollon alkua.

Turvallisuus

Kartat

  • Aluerajaukset
  • Kulkureitit
  • Nostoaluekartta

Ympäristö

  • Jätteiden lajitteluohje
  • Vuosihuollon pesuvesinäytteet
  • Toimintaohje öljyvahinkoihin

Yhteystiedot

Instructions and documents in English

Muita esitysaineistoja

Vuosihuoltoon liittyvät yleiset ja yhteiset turvallisuusasiat kerrotaan vuosihuollon turvallisuusperehdytyksessä, jonka jokaisen työntekijän on suoritettava ennen vuosihuoltotyömaalle saapumista. Työkohdesuunnitelmiin on koottu työkohteisiin liittyvät erityispiirteet, jotka alueella työskentelevien työntekijöiden kanssa tulee käydä läpi ennen vuosihuoltotöiden aloitusta.

Vuosihuollon tuotantohyödykekatkokset

Aikataulu päiviteään ennen vuosihuoltoa.

Höyrykatkokset Paineilmakatkokset Vesikatkokset Prosessilämpö:
4.5 bar:  2 bar: Raakavesi:
38 bar:  7 bar:  Saostettu vesi:  Sähkökatko:
16 bar:  Suolavapaa vesi: 
50 bar: Pohjavesi:  Kaukolämpö: